Problematika závislosti klienta na sociální službě

Problematika závislosti klienta na sociální službě

Kurz seznamuje s praktickým návodem, jak je možné předejít závislosti klienta na sociální službě i s případnými návrhy řešení, co dělat, pokud závislost na sociální službě
u klienta již vznikla.

Součástí kurzu je nejen základní teoretický přehled týkající se problematiky, ale kurz nabízí účastníkům také řadu modelových situací a praktických cvičení, které jim pomohou najít cestu k těmto klientům a nastavit kroky pro další práci s těmito osobami.

OBSAH KURZU:

Úvod do problematiky závislosti klienta na sociální službě. Identifikace závislého klienta.
Legislativní ukotvení postupů omezující vznik závislosti na sociální službě.
Přístupy v sociální práci napomáhající předcházení vzniku závislosti klienta na sociální službě.
Specifika přístupu ke klientovi závislém na sociální službě.

Cena

Zálohová platba:

1400 Kč (osvobozeno od DPH)

(Po přihlášení Vám bude zaslána faktura.)

Další nadcházející akce