Daňové přiznání neziskových organizací

 • Datum:
  24.01.2023
 • Harmonogram:
  od 9 do 15:30hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
 • Variabilní symbol:
  246
Daňové přiznání neziskových organizací

Vhodné pro všechny neziskové organizace s výjimkou SVJ

 • zdanění darů dotací a grantů
 • hlavní a vedlejší činnost NO
 • příjmy z nakládání s majetkem (pronájem a prodej nepotřebného majetku, úroky, kurzové rozdíly)
 • veřejně prospěšní poplatníci s úzkým a širokým základem daně
 • výpočet daně z příjmu
 • vyplnění daňového přiznání
 • odčitatelná položka pro NO

Cena

Zálohová platba:

2600 Kč včetně DPH

(Prodloužený seminář)

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

246

Další nadcházející akce