SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ

SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ

Úvod – zjištění potřeb účastníků, shrnutí principu sociální služby (pomoc vs podpora, vymezení hranic, zásady).
Osobnost příbuzného a jejich nejčastější problematické způsoby jednání (nespolupráce, nepřiměřené požadavky na péči, požadavky v rozporu s potřebami a přáním klienta, opovržení, agrese, aj.).
Specifické situace v kontaktu s příbuznými – příklady z praxe.
Řešení – možné kroky při jednání s příbuznými, způsob komunikace, typy z praxe.

Cena

Zálohová platba:

1400 Kč (osvobozeno od DPH)

(Po přihlášení Vám bude zaslána faktura)

Další nadcházející akce