Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

 • Datum:
  15.12.2022
  Po ukončení školení proběhne další, od 14 do 16 hodin na téma BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ
 • Harmonogram:
  od 9 hodin do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  "U Obrů" Palackého nám.293, Uherské Hradiště
  (mapa U Obrů)
 • Variabilní symbol:
  230
 • ZMĚNA: Školení se koná "U Obrů", viz.mapa
Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností  (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

 • uzávěrkové operace
 • inventarizace
 • kontrola účetnictví před uzavřením roku
 • vyplnění výkazů
 • příloha k účetní závěrce v závislosti na velikosti účetní jednotky
 • povinnost auditu, zveřejnění a další formální povinnosti v souvislosti se závěrkou
 • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje
 • vyloučení nedaňových výdajů
 • zohlednění daňových odpisů
 • zohlednění daňových opravných položek a rezerv
 • využití ztrát z minulých let
 • odčitatelné a přičitatelné položky
 • vyplnění daňového přiznání

 

Mohlo by Vás zajímat:

V tomto termínu proběhne školení od 14 do 16 hodin na téma BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ

Cena

Zálohová platba:

2200 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

230

Další nadcházející akce