Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

 • Datum:
  16.04.2024 - 17.04.2024
  dvoudenní webinář
 • Harmonogram:
  vždy od 8 do 15hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:

 • Variabilní symbol:
  232
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Určeno zejména personalistům, mzdovým účetním a všem co zajímá daná problematika.

 

V dvoudenním pokročilém kurzu postupně projdeme povinnostmi zaměstnanců a vedoucích, vztahem občanského a pracovního práva.

Důkladně probereme osobní údaje, vznik a změny pracovního poměru.

Ukončení pracovního poměru probereme do hloubky vč. příkladů z judikatury.

Zabývat se budeme i „brigádníky“ (dohodami konanými mimo pracovní poměr).

Druhý den věnujeme zejména pracovní době, překážkám v práci, dovolené a náhradě škody.

 

Obdržíte přehledný studijní materiál, který podrobně probereme na konkrétních situacích a příkladech.

Dostatečný prostor budeme věnovat také novele zákoníku práce z října 2023 a zaměříme se na praktická řešení mnohdy velmi formálních postupů.

 

 

 • základní pravidla pro pracovněprávní vztahy
 • rovné zacházení
 • povinnosti
 • platnost právních jednání
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem
 • doručování písemností po novele, vč. elektronického doručování
 • možnosti elektronického sjednávání smluv po novele
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • postup před vznikem pracovního poměru
 • osobní údaje a osobní spis
 • vznik pracovního poměru (zkušební doba, poměry na dobu určitou a výjimky pro ně)
 • informace o obsahu pracovního poměru po novele
 • odstoupení od smlouvy, vč. možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené elektronicky po novele
 • změny pracovního poměru (pracovní cesta, jednostranné převedení na jinou práci)
 • skončení pracovního poměru (rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení, vytýkací dopisy, ochrana před výpovědí, okamžité zrušení, odstupné, příklady z judikatury, potvrzení o zaměstnání a další), dokazování před soudem při domáhání se vyjmenovaných práv po novele
 • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti – novelizované povinnosti spojené s informacemi o obsahu dohody, žádosti o zaměstnání v pracovním poměru, dovolená…
 • pracovní doba (plánování, rozvržení, stanovená a kratší doba, směnné režimy, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky, nepřetržité odpočinky po novelách, přesčasy, pohotovosti, práce ve svátek, home office, evidence pracovní doby aj.)
 • žádosti o úpravu pracovní doby a právo na odpověď po novele
 • práce na dálku vč. náhrad po novele
 • překážky v práci na straně zaměstnance (důležité osobní, překážky z důvodu obecného zájmu a překážky navazující na nemocenské pojištění, rodičovská dovolená po novele)
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoj, živel, částečná nezaměstnanost, kurzarbeit, překážka na pracovní cestě a jiné překážky)
 • dovolená (vznik nároku, plánování, určování, čerpání, omezené možnosti převádění, čerpání ve státní svátek, minimální délka dovolené, krácení, dovolená u DPP/DPČ od ledna 2024)
 • odpovědnost za škodu ze strany zaměstnance (vč. manka, ztráty věci a úmyslné škody)
 • odpovědnost ze strany zaměstnavatele

 

Vysíláme na platformě MS TEAMS. Předem obdržíte manuál k tisku a odkaz na živé vysílání. Nemusíte nic instalovat, stačí se přihlásit. V případě dotazů neváhejte zavolat.

Cena

Zálohová platba:

4800 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

232

Další nadcházející akce

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Datum: 27.08.2024

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář Kučerová

Detail
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Datum: 16.10.2024 - 17.10.2024

Lektor: Dana Blažková

novela zákoníku práce

Detail
Podzimní novinky pro mzdové účetní