Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková DiS. Mzdový a personální auditor (certifikace IES) zabývající se problematikou zpracování mezd/platů a oblastí personalistiky již přes 35 let. Lektor přednášející u vzdělávacích agentur. Více jak 12 let členem Kolegia expertů AKV (Asociace pro kolektivní vyjednávání). „Agendu personalistiky a mezd vnímám jako komplexní oblast, kde se vše vzájemně ovlivňuje, a to v konečném důsledku i ve vztahu k nákladům zaměstnavatele.“

Zákoník práce pro pokročilé>

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 16.09.2022 - 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

Intenzivní, dvoudenní, časově prodloužený webinář.

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY>

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 20.09.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Včetně optimalizace, smluv, dotací, vlastních platebních karet, záloh, statutáři, neziskovky, důsledky pro silniční daň

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY>

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Mimořádné školení v délce trvání maximálně 1,5hodiny. V čase od 14 hodin. Problematika fotovoltaiky bude probrána úplně od nuly.

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY>

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Pohledávky. Vznik, splatnost, promlčení zánik. Škody a náhrady škod. Krácený nárok na odpočet DPH při poskytování osvobozených nájmů. Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů a stanovisek GFŘ.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách>

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 07.10.2022 - 26.11.2022

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Aktuality DPH pro rok 2023>

Aktuality DPH pro rok 2023

Datum: 17.10.2022

Lektor: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

AKTUALITY DPH PRO ROK 2023 (např. plánované zvýšení posuzovaného obratu). DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ vč. PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany>

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Datum: 20.10.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Jak jednat a zvládat agresivního klienta, rizikové situace, případně jak jim předcházet

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou>

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou

Datum: 31.10.2022

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Obsah aktuálně doplněn lektorkou !!!

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky>

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky

Datum: 03.11.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Akreditované školení. Život zachraňující úkony. Neúrazové /urgentní/ neodkladné stavy. Poranění pohybového aparátu.

Zákoník práce pro pokročilé>

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

časově prodloužený webinář