FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Mimořádné školení v délce trvání 1 hodiny, maximálně 1,5hodiny. V čase od 14 hodin.

Problematika fotovoltaiky bude probrána úplně od nuly.

Školení je určeno jak pro vás, kteří jste problematikou nepolíbení, ale i pro vás, kteří se chcete ujistit, že účtujete a daníte správně. Na minulých školeních s panem doktorem měli posluchači zastaralé informace, takže kdo chce být v obraze, doporučujeme se školení zúčastnit.

  • Komponenty, zařazení, uvedení do provozu
  • Rezerva na likvidaci
  • Účetní a daňové odpisy
  • Prodej přebytku energie
  • Vyřazení a likvidace

Cena

Zálohová platba:

726 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

229

Další nadcházející akce