KURZ CELNÍ DEKLARANT

 • Datum:
  18.04.2023 - 05.06.2023
  Výpis termínů: 18., 25.dubna 2023 , 15., 22., 29. května, 5.června 2023

  Garantovaný termín konání
 • Harmonogram:
  Vždy od 9 do 14hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa učebna)
 • Variabilní symbol:
  239
KURZ CELNÍ DEKLARANT

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopen uplatnit své nabyté nové znalosti

ve firmě provádějící zahraniční obchod (se zeměmi mimo EU) v:

 • celním oddělení
 • obchodním oddělení
 • ekonomickém oddělení
 • logistickém oddělení
 • dopravním oddělení

ve firmě provádějící Intrakomunitární obchod (se členskými zeměmi EU) v:

 • obchodním oddělení
 • ekonomickém oddělení
 • logistickém oddělení
 • dopravním oddělení
 • oddělení zajišťujícím statistiku INTRASTAT CZ

v dopravních firmách provádějících mezinárodní dopravu zboží
v přepravních (speditérských) firmách provádějících mezinárodní přepravu zboží

Absolvent porozumí této problematice:

 • práce s předpisy EU – využití EUR-LEX
 • orientace a vyplňování celních dokladů
 • práce spojené s celním řízením
 • zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU
 • práce s TARICem
 • určování původu zboží
 • výpočet cla
 • problematika DPH u dovozu a vývozu zboží
 • orientace v problematice dodacích podmínek INCOTERMS
 • problematika zboží dvojího užití

1.den
Úvod.
Právní úprava celnictví v EU a ČR. Celní předpisy.
Organizace celnictví v EU. Celní správa a její organizace v ČR.
Hlavní instituty celního práva, jednotné celní území EU.
Oprávnění a povinnosti celníků. Deklarant a jeho práva a povinnosti.

2.den
Řízení před celním úřadem. Účastníci řízení před cel. úřadem
Zastupování v řízení před celním úřadem – přímé a nepřímé.
Schéma řízení před celním úřadem.
Celní režimy

3.den
Celní sazebník EU. TARIC.
Harmonizovaný systém zařazování zboží a Kombinovaná nomenklatura EU.
Pravidla zařazování zboží do KN EU.
Vysvětlivky.
Závazné informace o sazebním zařazení. Nezávazné sdělení o zařazení zboží.

4.den
Clo, druhy cel, sazby cel.
Celní hodnota a metody stanovení celní hodnoty.
Výpočet celního dluhu.
Zajištění celního dluhu, ručení za celní dluh, splatnost celního dluhu.
Vznik a zánik celního dluhu.
Clo a DPH

5.den
Osvobození zboží od cla.
Úlevy na cle.
Vlivy ovlivňující celní hodnotu.
Původ zboží

6.den
Dodací podmínky Incoterms
Zboží dvojího užití
Intrastat CZ
Porušení celních předpisů. Odpovědnost. Sankce.

 

Upozornění : Ovládání počítačových programů pro vyplňování elektronických celních dokladů není obsahem školení. Toto školení vám zajistí dodavatel konkrétního programu.

Cena

Zálohová platba:

12000 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

239

Další nadcházející akce

Změny pro mzdové účetní a personalisty 2024
Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Datum: 27.08.2024

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář Kučerová

Detail
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Datum: 16.10.2024 - 17.10.2024

Lektor: Dana Blažková

novela zákoníku práce

Detail