Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace

 • Datum:
  28.11.2022
 • Harmonogram:
  od 9 do 15:30 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa učebna)
 • Variabilní symbol:
  247
 • ZMĚNA: školení je zrušeno
Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace

Vhodné pro spolky, církevní organizace, nadace, obecně prospěšné organizace ústavy a další účetní jednotky účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb.

 • specifika účtování NNO – odlišnosti od podnikatelské sféry
 • tvorba opravných položek a věrné zobrazení
 • účtování a zdanění darů dotací a grantů
 • sestavení účetní závěrky
 • očekávané změny v účetnictví od roku 2024
 • specifické problémy DPH pro neziskové organizace
 • identifikovaná osoba a její povinnosti
 • krácení nároků na odpočet
 • členové orgánu – odměňování, cestovní náhrady
 • bezplatná práce pro neziskové organizace
 • silniční daň a daň z nemovitosti pro neziskové organizace

Cena

Zálohová platba:

2600 Kč včetně DPH

(Prodloužený seminář)

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

247

Další nadcházející akce