ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

 • Datum:
  04.10.2022
 • Harmonogram:
  od 9 hodin do 13:30 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
 • Variabilní symbol:
  225
ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Účetní, pozor!!! Toto školení je velmi nakažlivé. Jak jednou uslyšíte pana doktora Beránka, příště nezaváháte.

Vznik, splatnost, promlčení zánik

Opravné položky a odpisy pohledávek – optimální daňové řešení
Jednostranné zápočty a započtení dohodou
Prodej a převod pohledávek
Pohledávky v cizí měně
Vyloučení závazku z účetnictví

Škody a náhrady škod

Opravitelné a neopravitelné škody na majetku
Účtování a daňové důsledky
Pojistná plnění, náhrady škody
Důsledky v oblasti DPH

Krácený nárok na odpočet DPH při poskytování osvobozených nájmů

Členění vstupů dle výše nároků na odpočet
Krácení nároků u nákladů na opravy a údržby.
Krácení nároků u technického zhodnocení.

Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů a stanovisek GFŘ

Cena

Zálohová platba:

2150 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

225

Další nadcházející akce

Možnosti a využití alternativní a augmentativní komunikace
Personalistika pro začátečníky_webinář
Mzdová účtárna s PhDr. Dagmar Kučerovou
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail