Zákoník práce prakticky

 • Datum:
  04.01.2023
 • Harmonogram:
  od 8 do 14:30h
 • Lektor:
 • Místo konání:

 • Variabilní symbol:
  266
Zákoník práce prakticky

Zveme Vás na webinář o zákoníku práce. Během něj na příkladech projdeme nejzajímavější kapitoly zákona, ať už jde o texty novelizované od října 2023, resp. ledna 2024 nebo o ustálenou právní úpravu. Na kurzu si najdou svoje jak začátečníci tak pokročilí. Získáte nové poznatky, plus si utřídíte stávající znalosti. A to díky mnoha příkladům z praxe, kterými lektorka prokládá výklad.

 • vznik pracovního poměru, zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru, možnost uzavřít pracovní smlouvu elektronicky po novele ZP
 • změny pracovního poměru, převedení, dočasné přidělení, pracovní cesta
 • skončení pracovních poměrů – dohoda uzavřená elektronicky po novele ZP, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí sjednané doby, odstupné (+ zajímavé judikáty týkající se ukončování pracovních poměrů, upozornění na časté chyby, vytýkací dopisy aj.)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele ZP (dovolená, informace o obsahu dohody, písemný rozvrh pracovní doby aj.)
 • pracovní doba – typy rozvržení, nerovnoměrné rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, vyrovnávací období, přestávky, odpočinky, přesčasy, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby, práce na dálku a náhrady, žádosti o úpravu pracovní doby po novele ZP
 • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, náhrady mezd, účast odborů při jednání o výši náhrad, částečná nezaměstnanost, jiné překážky na straně zaměstnavatele
 • dovolená – výpočet nároku na dovolenou podle odpracovaných hodin, plánování, určování, čerpání, krácení, převádění, minimální délka dovolené, čerpání dovolené ve svátek, porovnání původní a nové úpravy
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti včetně tzv. hmotné odpovědnosti
 • doručování písemností vč. elektronického doručování po novele ZP
 • právní jednání a jejich neplatnost, zdánlivá právní jednání v textu ZP
 • vliv Občanského zákoníku na pracovní právo a další…

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč bez DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

266

Další nadcházející akce

Personalistika pro začátečníky_webinář
Mzdová účtárna s PhDr. Dagmar Kučerovou
Exekuce a jiné srážky ze mzdy
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail