Mgr. Pavel DREXLER

Zkušený lektor, praktická  výuka úchopů a šetrné sebeobrany.

Spolupráce při tvorbě Metodiky zvládání problémového chování.

Zkušenosti s prací se specifickými cílovými skupinami v rámci působení v oblasti sociálních služeb