Ing. Miroslava Nebuželská, auditorka

 

Ing. Miroslava Nebuželská, auditorka

Auditor, člen Komory auditorů České republiky, CISA (Certified Information Systems Auditor), člen ISACA, účetní expert (certifikace v systému Svazu účetních), člen Metodické rady Svazu účetních, člen Výboru pro veřejný sektor KAČR.
Poradce a lektor v oblasti účetnictví a daní pro nestátních neziskové organizace a  podnikatelské subjekty.

Aktivní spolupráce s Asociací veřejně prospěšných organizací, Fórem dárců a mnoha dalšími významnými subjekty v sektoru nestátních neziskových organizací. Aktivní spolupráce s Komorou auditorů ČR a Komorou daňových poradců ČR.
Kromě nestátního neziskového sektoru se specializuje na konsolidace dle CAS i IFRS, účtování a daně při fúzích a akvizicích, prodeji obchodního závodu, rozdělení firmy či jiné formě přeměn a dále obecně na účetní a daňovou problematiku právnických osob. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii.

7 let pracovala ve společnosti Procter
& Gamble, poté se začala věnovat auditorské a poradenské činnosti.
Dnes působí jako výkonný ředitel a partner v auditorské a poradenské společnosti 22HLAV.