Co je a co není daňovým nákladem?

 Posuneme na jaro 2021

Co je a co není daňovým nákladem?


 

V rámci semináře bude proveden výklad nejdůležitějších ustanovení paragrafů 24 a 25 zákona
o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2020, tedy k oblasti daňových a nedaňových výdajů, se kterou se v praxi setkávají všichni poplatníci a která je předmětem častých doměrků správcem daně.

Seminář nebude zaměřen pouze na novinky v zákonu o daních z příjmů, ale i na navazující účetní problematiku, včetně aktuálních výkladových stanovisek GFŘ a relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu k této oblasti.

Program semináře:

 • Daňové dopady při operacích s majetkem (odpisy, vyřazení, technické zhodnocení apod.).
 • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, DPH.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Opravné položky k pohledávkám.
 • Úroky z úvěrů a půjček.
 • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty.
 • Dopravní paušály.
 • Likvidace zásob.
 • Manka a škody.
 • Další vybraná problematika.
 • Odpovědi na dotazy a diskuze.


Cena:

Zálohová platba:              1.900 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.570 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:            947,    ČSOB a.s.,  155 473 240 /0300